Momentos e actividades para a linguaxe oral

                                           Ilustración de Brenda Sexton
 • Xogar ás onomatopeias imitando animais, accións ou sons coñecidos. No momento de ler un conto facerlle as onomatopeias e animarlle a que as repita.

 • Aprender e recitar xuntos adiviñas,cancións, lerias...etc.


                    Ilustración de Suzanne Beaky
                             
 • Xogar a facer xestos diante do espello.

 • Realizar exercicios de soplo.

 • Aproveitar calquera momento cotidiano (saída da escola, facer a comida, ir ao supermercado, dar un paseo...etc) para conversar e ampliar o seu vocabulario.

 • Ver libros de imaxes e fotografías comentando todo o que alí hai.

   Ilustración de Kelly Kennedy

 • Tras lerlle un conto, asegurarse que o entendeu pedíndolle que identifique ás persoaxes e explique o que fan. Tamén é moi importante que o/a neno/a conte aos adultos o conto.

Estimulación da linguaxe oral

Ilustración de Nancy Cote

CONSELLOS PARA ESTIMULAR A LINGUAXE ORAL
 • Adicar un tempo diario a falar cos fillos. Os pais, dende o entorno familiar, poden estimular a linguaxe oral dunha maneira lúdica.
 • Deixar que o/a neno/a se exprese á súa maneira. Se comete erros cando fala non debemos rirnos, o máis recomendable é ampliar e reorganizar as súas expresións dándolle un modelo correcto.
 • Escoitar ao/á neno/a cando fala sen interrumpirlle e acostumalo/a a que saiba escoitar.
 • Ensinarlle a pedir as cousas correctamente evitando que use xestos ou monosílabos.
 • Non respostar no lugar do/a neno/a. É importante que fagamos preguntas que impliquen unha resposta máis elaborada ca un simple “si” ou “non”.
 • Non usar unha linguaxe simple e infantil e evitar os diminutivos. O/a neno/a utiliza esta linguaxe infantil porque se atopa nese momento evolutivo, pero non debemos imitar a súa maneira de falar,senón proporcionarlle o modelo correcto.
 • Evitar a sobreprotección e darlle responsabilidades que lle fagan sentirse maior.